Aldipress Swets

aldipress Aldipress was op zoek naar de meest efficiënte manier om hun producten te sorteren, op te slaan en te picken. Dit resulteerde in een verfijnd sorteerproces. Het picken van de producten wordt exclusief gedaan door het Voice Picking systeem. Een combinatie van software-elementen uit het generieke Inther LC (Logistics Control) programma zijn bij het Swets project geïmplementeerd.

Technologieën en programma’s:

  • Microsoft .NET Compact Framework
  • Spraakherkenning
  • Windows CE / Windows Mobile
  • Java SE/EE
  • Oracle 11g
  • PL/SQL
  • NetBeans
  • Windows Server 2008
  • Enterprise Integration Patterns