augustus 26, 2016

Methodologie

Agile Scrum

ISD maakt gebruik van de Agile methodologieën voor het verbeteren van:

 • productiviteit
 • flexibiliteit
 • flexibiliteit
 • snelheid van software ontwikkelingsprocessen
 • laag-risico oplossing voor programmeertaken van elke complexiteit

Voordelen voor klanten

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze klanten, dit is waarom wij hen vanaf het begin betrekken in de project ontwikkelingsphase. Zo minimaliseren we het risico voor het overschrijden van het budget and het niet behalen van deadlines. De klant heeft dan zelf meer controle and kan het eindresultaat eenvouding beinvloeden. De Agile methode zorgt ervoor dat reeds in een vroeg stadium in samenspraak met de leverancier naar de beste oplossing wordt gezocht.

 1. Omschrijving – we bepalen de hoofd-functionaliteiten en omvang van het project.
 2. Kickoff – we bepalen de hoofd-functionaliteiten en omvang van het project.
 3. Uitvoering – tijdens het dagelijkse 15 min durende overleg worden voortgang en zaken welke voor belemmering zorgen met het team besproken. Klanten ontvangen regelmatig voortgangsrapporten. Aan het einde van de sprint stellen we de oplossing op als overzicht en voor goedkeuring van de klant.
 4. Opstelling – wij presenteren het resultaat van onze werkzaamheden aan het einde van elke sprint.

De Agile methodologie moedigt aan tot het openbreken van programmeertaken naar kleinere, verwerkbare taken met herhalingen met de duur van een paar weken. Dit zorgt voor een werkbare software aan het einde van elke cyclus, zo kunnen klanten controleren welke richting het project uitgaat en het risico minimaliseren. Zo is er ook een complete controle over het ontwikkelingsproces en bestaat de mogelijkheid om in elk stadium van het proces veranderingen en nieuwe vereisten door te voeren.

Scrum methodologie roept op tot directe communicatie met klanten en werknemers. We begrijpen de noodzaak van communicatie in succesvol zaken doen en bieden u dan ook diverse communicatiemogelijkheden (Skype chats, telefoon, video conferences, emails, project management en bug tracking systemen). Indien nodig regelen we zakenreizen en vergaderingen om persoonlijk het project te bespreken.

Een belangrijke rol in het software process speelt Quality Assurance. Het ISD team implementeert QA in elk stadium van de product-ontwikkeling.

Manifest voor Agile Software Ontwikkeling

http://agilemanifesto.org/

Wij onthullen betere mogelijkheden van software ontwikkeling door ze uit te voeren en helpen anderen hiermee te werken. Door deze werkzaamheden hechten wij waarde aan:

 • Afzonderlijke en wisselwerkingen van processen en werktuigen
 • Werk software met allesomvattende documentatie
 • Samenwerking met klant bij contractonderhandelingen
 • Reageren op veranderingen/b> tijdens het opvolgen van de planning

Dat is waarom we de punten rechts waardevol vinden, maar de punten links vinden we nog waardevoller.